Urząd Miasta Warszawa patronem Targów

Mamy przyjemność ogłosić, iż Miasto Warszawa objęło patronat nad Targami Zero Waste i wspiera nas w powodzeniu tej imprezy. Podczas Targów będzie mowa o nowych metodach segregacji odpadów w mieście, a reprezentanci miasta odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości zwiedzających na temat segregowania śmieci.

System odbioru odpadów komunalnych, zorganizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2014 r. na terenie całego miasta. Poszczególne dzielnice obsługiwane są przez MPO, LEKARO i SUEZ Polska (dawniej SITA POLSKA). W 2016 r. odpady selektywnie zebrane stanowiły 24,37 % masy całego strumienia odebranych odpadów komunalnych w m.st. Warszawa. Osiągnięto wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – wyniósł on 3,65%. Sprawdził się dostępny przez całą dobę system 19115, za pośrednictwem którego mieszkańcy zgłaszają nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie system rejestruje dziennie około 50 zgłoszeń. Działają dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), przy ul. Zawodzie 16 (Mokotów) oraz ul. Płytowej 1 (Białołęka). Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie odpadów komunalnych kłopotliwych, takich jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, ale również takich jak świetlówki i baterie. Dodatkowo odpady tzw. kłopotliwe można oddać do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK-ów). 40 punktów w mieście obsługiwanych jest przez 5 pojazdów, które 2 razy w tygodniu przyjmują nieodpłatnie odpady kłopotliwe. Pojazdy czekają na odpady w dzielnicach w środy w godzinach od 11.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto w każdej dzielnicy firma ElektroEko w partnerstwie z Miastem odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  Oferuje również usługę bezpośredniego odbioru odpadów z domów, która dotyczy dużych „elektrośmieci” (np. pralek, lodówek, zmywarek itp.), ale przy tej okazji można oddać telewizory, drobne „elektrośmieci” oraz zużyte świetlówki.  Miasto prowadzi zbiórkę przeterminowanych leków w blisko 90% aptek, zapewniając bezpieczne unieszkodliwienie tych odpadów. Dodatkowo ponad 20% aptek przyjmuje zużyte termometry rtęciowe. Od 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzają kontrole właścicieli nieruchomości dotyczące m.in. właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz przypadków spalania odpadów w paleniskach domowych. M.st. Warszawa jest też jednym z partnerów projektu URBANREC, dofinansowanego w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest poprawa logistyki i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble, materace, tapicerka, tekstylia i wyroby ogrodowe z tworzyw sztucznych, dzięki opracowaniu innowacji w zakresie logistyki i przetwarzania odpadów.  Bieżące informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie publikowane są na www.czysta.um.warszawa.pl.

 

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *