O nas

Little Greenfinity, Strategic Sustainability Consulting, jest częścią firmy consultingowej Little Infinity Virginie Little. Powstała z pasji Virginie Little do zrównoważonego rozwoju oraz jej wiary w to, że każdy nas może przyczynić się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych poprzez drobne codzienne decyzje, motywowane szacunkiem dla naszej planety Ziemi.

Little Greenfinity współpracuje ze szkołami, firmami, miastami i organizacjami pozarządowymi… a także z każdą organizacją, która ma wolę, aby działać na rzecz ograniczania naszego śladu ekologicznego i propagowania edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.

Wspieramy firmy ze wszystkich sektorów gospodarki w ograniczaniu kosztów poprzez wdrażanie procedur zrównoważonego rozwoju. Pomagamy im jednoczyć pracowników wokół  wartości etycznych związanych z ich otoczeniem gospodarczym, społecznym i środowiskiem naturalnym, i nadać solidne długoterminowe podstawy ich rachunkowi wyników. A przy tym nigdy nie tracimy z oczu relacji z klientami i dobra pracowników.

Wspieramy szkoły w wypełnianiu obowiązków edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, kształceniu przyszłych obywateli i redukowaniu kosztów funkcjonowania placówek. Jesteśmy coraz efektywniejsi dzięki zastosowaniu aktywnej edukacji projektowej w oparciu o wartości jednoczące zrównoważonego rozwoju.

Pomagamy władzom samorządowym w tworzeniu miast zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza poprzez efektywne, dobrze ukierunkowane działania komunikacyjne skierowane do dziesiątek, setek, a nawet milionów mieszkańców. Edukacja jest jednym z kluczy do sukcesu, jeśli chodzi o realizację zrównoważonego rozwoju w miastach – umożliwia podjęcie wyzwań dotyczących mobilności dla wszystkich, gospodarki odpadami czy zagadnień urbanistycznych.

W Little Greenfinity uważamy, że firmy powinny odegrać kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju i to na kilku poziomach.

Jako miejsce wytwarzania dóbr i usług, firmy mają możliwość wyboru metod i materiałów przyjaznych dla ludzi i dla środowiska. Mogą pokazać, że „biznes” nie polega na produkowaniu dóbr i usług po zaniżonych kosztach dla osiągnięcia najwyższego zysku, ale na nadaniu sensu temu, czym się zajmują. Mogą związać firmę z wartościami, z którymi utożsamiają się ich pracownicy i dla których gotowi są zaangażować się we wspólne działania.

Jako wspólnota mężczyzn i kobiet, firmy mogą przekazywać istotne wartości, takie jak poszanowanie środowiska naturalnego, szacunek dla osób każdej płci, dla dobrze wykonanej pracy, dla swoich klientów i dostawców i w ten sposób przyczyniać się do świadomego produkowania i konsumowania, a co za tym idzie, minimalizowania śladu ekologicznego…

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas może w codziennym życiu ograniczyć swój wpływ na środowisko, począwszy od zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, oszczędniejszego korzystania z zasobów naturalnych i konsumowania lokalnych produktów.

To proste zachowania, osiągalne dla każdego z nas, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń. W Little Greenfinity wierzymy w promocję dobrych praktyk. Odnajdujemy je nie tylko w różnych zakątkach świata, ale także tu, w Polsce.

Więcej o dobrych praktykach na naszym blogu (tutaj) i na stronie Little Greenfinity na Facebooku: https://www.facebook.com/littlegreenfinity/